Coronaviruset

Med anledning av Covid -19 anpassar vi verksamheten och har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en trygg miljö och förhindra smittspridning.

Vi städar, spritar och vädrar lokalerna flera gånger dagligen så att du vistas i en ren miljö

Personalen använder handskar och munskydd och visir.

Hälsningar personalen på Mörby medicinsk fotvård